Ιστορικό

Σύντομο ιστορικό της ΕΕΜΕ

 

Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Αθήνα.

Ιδρύθηκε προ 40 χρόνων το 1983, με την έγκριση του 1ου καταστατικού της από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 13/06/1983, το οποίο περιελάμβανε 35 Άρθρα, που περιέγραφαν τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας της.

Το ιδρυτικό καταστατικό της συντάχθηκε λίγο νωρίτερα,  στις 20/12/1982, από εικοσιδύο (22) μηχανικούς (πανεπιστημιακούς, ιδιώτες πολ. Μηχανικούς, καθώς και εκπροσώπους Τεχν. Εταιρειών) ασχολούμενους με τις μεταλλικές κατασκευές.

Τα ιδρυτικά μέλη (αλφαβητικώς) που υπέγραψαν το ιδρυτικό καταστατικό είναι τα ακόλουθα:

Αβραάμ Τάσος

Μάζης Θεόδωρος

Γαλούσης Ευάγγελος

Μιχάλτσος Γεώργιος

Ερμόπουλος Ιωάννης

Μπέσκος Δημήτριος

Θωμόπουλος Κίμων

Μπίσμπος Χρήστος

Ιωαννίδης Γεώργιος

Νικολάου Χρήστος

Ιωαννίδης Παναγιώτης

Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης

Καραμάνος Αντώνιος

Παναγιωτουνάκος Ευάγγελος

Καρδαράς Ηλίας

Παναγόπουλος Ανάστος

Κατσικαδέλης Ιωάννης

Πρελορέντζος Αντώνιος

Κουνάδης Αντώνιος

Σμπαρούνης Αλκιβιάδης

Κουφοπάνος Ανδρέας

Τσούμπας Αλέξανδρος

 

Σκοπός της εταιρείας, αναφερόμενος στο Άρθρο 2 του ιδρυτικού Καταστατικού, είναι η προαγωγή της θεωρητικής και εφηρμοσμένης έρευνας, της μελέτης και εκτέλεσης των μεταλλικών έργων, μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων καθώς και εθνικών ή διεθνών συνεδρίων, πάνω σε θέματα μεταλλικών έργων.

Περαιτέρω, επιδίωξη είναι ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας που διενεργείται στη χώρα μας, καθώς και η επικοινωνία με αντίστοιχους διεθνείς επιστημονικούς φορείς και οργανώσεις.

Επίσης, προβλέπεται η κατά καιρούς απονομή χρηματικών βραβείων σε επιστήμονες που συνέβαλαν στην προαγωγή του επιστημονικού και τεχνολογικού αυτού τομέα, καθώς και σε αποφοίτους των ΑΕΙ της χώρας μας, για τις καλύτερες διπλωματικές εργασίες.

Επί σαράντα (40) χρόνια (1983 – 2023) η ΕΕΜΕ λειτουργεί αδιαλείπτως και υπηρετεί τον σκοπό ίδρυσης και τις εκάστοτε απαιτήσεις των καιρών, στηρίζοντας επιστημονικά τις ανάγκες των συναδέλφων μηχανικών, παρέχοντας όλες τις σύγχρονες απαραίτητες πληροφορίες, ως ο μοναδικός σχετικός φορέας στην δύσκολη τεχνολογική περιοχή των μεταλλικών έργων.

Οι διατελέσαντες κατά καιρούς πρόεδροι της ΕΕΜΕ σε όλο το διάστημα λειτουργίας της είναι οι παρακάτω (αλφαβητικώς):

Βάγιας Ιωάννης

Ερμόπουλος Ιωάννης

Ιωαννίδης Γεώργιος

Καραμάνος Αντώνιος

Κουνάδης Αντώνιος

Μπέσκος Δημήτριος

Μυστακίδης Ευριπίδης

 

Κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της ΕΕΜΕ (δεκαετία ’80), κύρια δραστηριότητα ήταν η προσπάθεια ενημέρωσης τόσο των μελών της, όσο και όλης της κοινότητας των πολιτικών Μηχανικών της χώρας μας, με την νέα γνώση και τις νέες τάσεις της επιστήμης, σχετικά με το αντικείμενο των μεταλλικών έργων. Οργανώθηκε τότε μεγάλος αριθμός διαλέξεων και σεμιναρίων, σε όλη τη χώρα, με πολυπληθή ακροατήρια και εξαιρετική ανταπόκριση.

Στο Σχ. 1 παρουσιάζονται οι τέσσερις τόμοι σεμιναρίων, τα οποία διεξήχθησαν την δεκαετία αυτή, με τα αντίστοιχα θέματα, τα οποία αναπτύχθηκαν επανειλημμένα και διεξοδικά.

Παράλληλα, ιδιαίτερο μέλημα του ΔΣ ήταν η προετοιμασία και η σταδιακή προσαρμογή των συναδέλφων Μηχανικών στο νέο κανονιστικό καθεστώς με την αναμενόμενη εισαγωγή των Ευρωκωδίκων, οι οποίοι βρίσκονταν τότε σε φάση σύνταξης. Η μετάβαση από τους παλαιούς γερμανικούς κανονισμούς DIN στους (Ευρωκώδικες), ήταν μια επιστημονική «επανάσταση», δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, υπήρξε εισαγωγή των οριακών καταστάσεων με εγκατάλειψη των επιτρεπομένων τάσεων.

Επανειλημμένες συσκέψεις επί συσκέψεων του ΔΣ, ατέλειωτες ώρες συζητήσεων, συμμετοχή μελών του ΔΣ αλλά και απλών μελών της ΕΕΜΕ σε ευρωπαϊκές Ομάδες Εργασίας για την σύνταξη των νέων κανονισμών (Βάγιας Ι., Γαλούσης Ε., Γαντές Χ., Ερμόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ., Καραμάνος Α., Μαλακάτας Ν., Μπανιωτόπουλος Χ. κλπ.) και, ταυτόχρονα, διαρκής ενημέρωση των Ελλήνων μηχανικών  επέτρεψε την ομαλή στους νέους κανονισμούς μετάβαση. Δύσκολη περίοδος, δύσκολο το «υλικό» και «οι καιροί ού μενετοί». Στο τέλος όμως, φαίνεται ότι ο σκοπός επιτεύχθηκε και οι κόποι δεν πήγαν χαμένοι!

Τη δεύτερη δεκαετία (δεκαετία ’90), η συμμετοχή μας στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας εντάθηκε. Συγχρόνως, οι διαλέξεις και τα σεμινάρια συνεχίστηκαν σε όλη την χώρα αλλά και στην Κύπρο, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν αρκετά νέα βιβλία μεταλλικών κατασκευών με κάλυψη θεμάτων τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη, με τη συμπερίληψη πολλών παραδειγμάτων εφαρμογής.

Επιπλέον, την δεκαετία αυτή, ωρίμασε η ιδέα της καθιέρωσης και πραγματοποίησης Εθνικού Συνεδρίου Μεταλλικών Κατασκευών. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή του να γίνεται ανά τριετία σε διαφορετική πόλη κάθε φορά, ούτως ώστε, στο διάστημα αυτό να συγκεντρώνεται το νεότερο υλικό από την έρευνα και την εφαρμογή και να παρουσιάζεται στη συνέχεια στους συναδέλφους Μηχανικούς της χώρας. Έτσι, από το 1991 μέχρι σήμερα (2023), έχουν πραγματοποιηθεί συνολικώς εννέα (9) Εθνικά Συνέδρια Μεταλλικών Κατασκευών, ενώ το 10ο έχει προγραμματισθεί για τον Οκτώβριο του 2023.

Τα συνέδρια αυτά είναι:

α/α

Ημερομηνία

διεξαγωγής

Πόλη

1ο

6-7/06/1991

Αθήνα

2ο*

18-20/05/1995

Αθήνα

3ο

30-31/10/1998

Θεσσαλονίκη

4ο

24-25/05/2002

Πάτρα

5ο

29/09-02/10 /2005

Ξάνθη

6ο

02-04/10/2008

Ιωάννινα

7ο

29/09-01/10 /2011

Βόλος

8ο

02-04/10/2014

Τρίπολη

9ο

05-07/10/2017

Λάρισα

10ο

19-21/10/2023

Αθήνα

 

*Το 2ο Εθνικό Συνέδριο ήταν συγχρόνως και το πρώτο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σιδηρών Κατασκευών (EUROSTEEL), το οποίο καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της ΕΕΜΕ και συνεχίζει να διεξάγεται, επίσης ανά 3ετία, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Η εξαιρετική επιτυχία όλων των συνεδρίων και η μεγάλη συμμετοχή, αποτέλεσαν την ενθάρρυνση, ώστε ο θεσμός αυτός να διατηρείται και να συνεχίζεται με επιμονή, παρά τις κατά καιρούς αντίξοες συνθήκες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση της πανδημίας λόγω του COVID.

Στο Σχ. 2 φαίνονται οι φωτογραφίες των εξωφύλλων όλων των συνεδρίων της ΕΕΜΕ.

Παράλληλα με τον θεσμό των συνεδρίων, συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα οι διαλέξεις και τα σεμινάρια με πρωτοβουλία της ΕΕΜΕ. Οι συνάδελφοι μηχανικοί έχουν πλέον τις γνώσεις και τα σύγχρονα απαιτούμενα μέσα (βιβλία, κανονισμούς, αναλυτικά άρθρα με τεχνικό περιεχόμενο, προγράμματα Η/Υ κλπ.), ώστε, σε συνδυασμό και με την παρεχόμενη συστηματική διδασκαλία της σύγχρονης επιστήμης σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας μας, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις απαιτήσεις στην πράξη, σχετικά με τις μεταλλικές και σύμμικτες κατασκευές.

Τα μέλη της ΕΕΜΕ, λίγα στην αρχή, έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, κι έτσι, πιστεύοντας όλοι εμείς, ότι υπηρετούμε πιστά τον αρχικό σκοπό της εταιρείας, αφιερώνουμε άοκνα τον χρόνο και τον κόπο μας, ώστε να εφοδιάζουμε τους νέους μηχανικούς με τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα προβλήματα της πράξης και το διεθνή ανταγωνισμό.

Ι. Ερμόπουλος

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Ιωάννης Βάγιας
Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Γαντές
Γεν. Γραμματέας Μαρία-Ελένη Δασίου
Ταμίας Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Μέλη Δημήτριος Βαμβάτσικος, Ευριπίδης Μυστακίδης, Ιωάννης Ερμόπουλος
Αναπλ. Μέλη Παύλος Θανόπουλος, Ευάγγελος Ευθυμίου, Ιωάννης Παλαμάς
Καταστατικό

Καταστατικό 1983 (pdf)

Καταστατικό 1996 (pdf)

Καταστατικό 2018 (pdf)