Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από αίτημα πολλών συναδέλφων η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για το 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών είναι η 24η  Φεβρουαρίου 2023.

Για την απευθείας επικοινωνία, μπορείτε να απευθύνεστε είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΜΕ eeme@mail.ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-7722524.

Με εκτίμηση,

η Οργανωτική Επιτροπή