Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία προεγγραφών στο 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών είναι η 31/07/2023.

Η διαδικασία προεγγραφής είναι η ακόλουθη:

Κατάθεση του ποσού συμμετοχής (120 € για κανονική συμμετοχή,  60 € για μεταπτυχιακούς σπουδαστές και 25 € για προπτυχιακούς σπουδαστές) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό (δικαιούχος: ΕΕΜΕ- Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων ):

ΙΒΑΝ: GR1502602340000470201417180    (EUROBANK)

με αιτιολογία «Συμμετοχή – Ονοματεπώνυμο σύνεδρου».

Στη συνέχεια να αποσταλεί στη διεύθυνση  eeme@mail.ntua.gr 

1.     το αποδεικτικό καταβολής

2.     τα στοιχεία (όνομα, ιδιότητα, δν/ση, στοιχεία επικοινωνίας) του εγγραφέντος

Μετά της 31/07/2023 θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας είτε με τον ίδιο τρόπο ή επί τόπου την ημέρα του συνεδρίου. Το ποσό συμμετοχής μετά της 31/07/2023 θα είναι 150 € για κανονική συμμετοχη, 80 € για μεταπτυχιακούς σπουδαστές και 25 € για προπτυχιακούς σπουδαστές.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή