Πρόγραμμα 10ου Εθνικού Συνεδρίου

Αποτελέσματα Βραβείων Γ. Ιωαννίδη

Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας και μελέτης μεταλλικών κατασκευών προκήρυξε διαγωνισμό Διπλωματικών Εργασιών με αντικείμενο συναφές στις μεταλλικές κατασκευές. Συμμετείχαν συνολικά 19 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές...
Πρόγραμμα 10ου Εθνικού Συνεδρίου

Πληροφορίες προεγγραφής | 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών

Αγαπητοί συνάδελφοι,Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία προεγγραφών στο 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών είναι η 31/07/2023.Η διαδικασία προεγγραφής είναι η ακόλουθη:Κατάθεση του ποσού συμμετοχής (120 € για κανονική συμμετοχή,  60 €...
Παράταση υποβολής περιλήψεων

Παράταση υποβολής περιλήψεων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από αίτημα πολλών συναδέλφων η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για το 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών είναι η 24η  Φεβρουαρίου 2023. Για την απευθείας επικοινωνία, μπορείτε να...
Ημερίδα για τον σχεδιασμό μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών έναντι πυρκαγιάς στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ημερίδα για τον σχεδιασμό μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών έναντι πυρκαγιάς στο πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης και της έναρξης εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας που αφορά και σε κατασκευές από Χάλυβα η από Σκυρόδεμα και Χάλυβα (σύμμικτες), Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), θα...