Με την ευκαιρία της δημοσίευσης και της έναρξης εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας που αφορά και σε κατασκευές από Χάλυβα η από Σκυρόδεμα και Χάλυβα (σύμμικτες), Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα την εφαρμογή του, σε σχέση πάντοτε με κατασκευές από χάλυβα η σύμμικτες.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα που αφορούν επαγγελματικά, στον ευρύτερο τομέα των μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών και θα είναι διάρκειας 2.5 ωρών, με τέσσερεις ημίωρες εισηγήσεις για τον κανονισμό, τα υλικά εφαρμογής και τους Ευρωκώδικες EC3 και EC4, στα τμήματα που αφορούν στην πυροπροστασία. Μετά από κάθε εισήγηση θα υπάρξει χρόνος ερωτήσεων και σχολιασμού.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5/12/2